Politisk arbeid

I det faglige og fagpolitiske arbeidet i SEF skal organisasjonen ha fokus på å være en fagpolitisk pådriver og en viktig bidragsyter til faglige og fagpolitiske saker knyttet til skole-, utdannings- og kulturpolitikk.