Didaktikk – Teknologi – Kunstfag

Samarbeidsforum for estetiske fag, SEF, starter opp et prosjekt om didaktisk kompetanse i bruk av digitale medier i skolen.

Prosjektet tar utgangspunkt i de estetiske fagene i skolen – musikk og kunst og håndverk, og vil etter hvert også kunne inkludere flere estetiske fag og flere skoleslag. SEFs ambisjon er å utvikle prosjektet til et nasjonalt signalprosjekt med fokus på estetiske fag, men med relevans for alle skolens fag.

Med dette ønsker SEF å:

- å utvikle læreres kompetanse innen digital didaktikk
- å utvikle elevenes kompetanse i bruk digitale verktøy og medier
- å vise vei for andre skolefag innen digital didaktikk gjennom å utvikle og synliggjøre de estetiske fagene som modellfag for estetiske læreprosesser
- å fremme de estetiske fagenes status og verdi i skole og lærerutdanning gjennom å synliggjøre fagenes betydning for pedagogisk bruk av digitale medier og utvikling av digital kompetanse hos lærere og eleve

ProsjekterKristian Andaur