TRYKK, MØNSTER OG DESIGN

En ny utstilling med 6 linosnitt og en digital presentasjon som viser mange forskejllige trykkteknikker, fra det helt enkle fingeravtrykket til avanserte trykk på ulike materialer.

Linotrykkene er laget av Torun Katarina Linge. Det er lagt vekt på enkle motiver, fortrinnsvis i sort og hvitt, for å gi elevene inspirasjon til eget arbeid. Den digitale delen av utstillingen er laget av Hilde Degerud Jahr.

Læreren kan vise presentasjonen på skjerm i klasserommet, eller elevene kan selv studere den på iPAd, mobiltelefon eller datamaskin.

Utstillingen er pakket i en vanlig koffert, og det trengs ikke mye veggplass for å henge opp bildene.

ProsjekterKristian Andaur