FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_023.jpg

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

Medlemsorganisasjoner


Musikk i skolen

Musikk i skolen er en av landets eldste musikkorganisasjoner, og har i over 50 år vært en viktig aktør for musikklivet i Norge. 

www.musikkiskolen.no


Kunst i skolen

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som i over seksti år hartilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner.

www.kunstiskolen.no
 


Kunst og design i skolen

Kunst og design i skolen er interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk. Organisasjonen gir ut tidsskriftet FORM. Kunst og design i skolen er medlem i SEF.

www.kunstogdesign.no