SEF- Samarbeidsforum for estetiske fag ble stiftet 6.november 2009 med tre medlemsorganisasjoner: Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i Skolen.

SEF har ca 14.000 medlemmer - lærere, skoler, utdanningsinstitusjoner, medlemmer i kulturfora og aktivitetsgrupper, m.fl.

SEF har som mål å styrke de estetiske fagene og øke oppmerksomheten om fagenes betydning og situasjon i grunnopplæring og lærerutdanning.

SEFs arbeid vil først og fremst omfatte faglig og fagpolitiske virksomhet knyttet til skole-, utdannings- og kulturpolitiske saker, faglig utviklingsarbeid, konferanser og kursvirksomhet. I dette arbeidet vil vi søke samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner.

SEF ønsker å være en fagpolitisk pådriver overfor skole-, utdannings- og kulturpolitiske myndigheter og tar også mål av seg til å være informasjonskanal overfor myndigheter, skoler, utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer.

SEF besitter høy faglig og fagpolitisk kompetanse om de estetiske fagene i grunnskole, videregående opplæring, kulturskole og lærerutdanning, om kunstutdanning og Den kulturelle skolesekken. Vi vil være aktive i høringer og debatter knyttet til disse områdene – alene og sammen med andre organisasjoner og fagmiljøer.

SEFs styre:

Styreleder:  Signe Kalsnes (Musikk i skolen)
 
Arne Marius Samuelsen (Kunst i skolen), nestleder
Ingvild Digranes (Kunst og design i skolen)
Bjørn Morten Kjærnes (Musikk i skolen)
 
Varamedlemmer

Kunst i skolen
1. vara Sabina Jacobsson
2. vara Wenche Hansen
 
Kunst og design i skolen
1. vara Eivind Moe
2. vara Gro Ebbestad
 
Musikk i skolen
1. vara Rannveig Kvifte Andresen
2. vara Rachael Brand